John Oddvar Skrøvset

  • Født: 20. juni 1938
  • Død: 5. mai 2020

Bilder

Bilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: