Svein Arne Arntsen

  • Født: 16. februar 1956
  • Død: 23. januar 2018

Lenker

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: